Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als je behandelend therapeut, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Jouw persoonsgegevens worden gebruikt om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van je gezondheidstoestand. Op basis van deze gegevens wordt een Body Stress Release behandeling uitgevoerd.

De volgende gegevens leg ik vast in mijn administratie:

Voor- en achternaam

Geslacht

Geboortedatum

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Zorgverzekeraar en polisnummer

Beroep

Klachten

Operaties en fracturen

Ongevallen, valpartijen en blessures

Medische onderzoeken en uitkomsten

Medicatie en supplementen

Eenergieniveau en slaappatroon

Hormonale cyclus en zwangerschappen

Eerder genoten therapieën en resutaten

Bewegingspatroon en sportactiviteiten

Bijzonderheden

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens;
 • als enige toegang heb tot jouw gegevens;
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens;
 • niet meer persoonsgegevens verwerk dan noodzakelijk is voor het uitvoeren van een release, het volgen van je vorderingen en het uitvoeren van de financiële administratie;
 • de bijzondere persoonsgegevens (betreffende je gezondheid) uitsluitend bewaar in het online administratieprogramma BSR manager, dat met inlognaam, wachtwoord en tweestapsverificatie is beveiligd.

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om anderen zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een  verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • om je te kunnen bereiken in het kader van gemaakte afspraken (telefoon, e-mail, tekstberichten);
 • voor het opstellen van een factuur die je per e-mail van mij ontvangt. Op de factuur staan de gegevens die nodig zijn voor declaratie bij jouw zorgverzekeraar (NAW, geboortedatum, relatienummer zorgverzekeraar en datum, omschrijving en kosten van de behandeling);
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, conform de richtlijnen van de beroepsverenigingen BSRAN, VBAG en de koepelorganisatie RBCZ.

Vanuit de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) heb je het recht:

 • om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • om je toestemming voor gegevensverwerking in te trekken;
 • om bezwaar toemaken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de door jou vergaarde persoonsgegevens over jou in een digitaal document naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en overdraging van je persoonsgegevens, je verzoek tot intrekking van je toestemming of je bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen naar marielle_lievense@hotmail.com

Voor klachten over jouw BSR-behandeling verwijs ik je naar de website van de Body Stress Release Associatie (www.bodystressrelease.nl) voor een toelichting op de klachtenprocedure.